Pályázat írás

Pályázatíró partner cégünk segítségével folyamatosan figyeljük az EU-s forrású pályázati lehetőségeket, amivel kis, közepes és nagy értékű berendezések, kötészeti rendszerek beszerzését könnyítheti meg. Pályázat figyelés, pályázat írás, a díjazás sikerdíjas, a befogadott és megnyert pályázati projektek után.

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2015. július 30-án a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című (GINOP-1.2.1-15 kódszámú), valamint a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című (GINOP-1.2.2-15 kódszámú) felhívások módosultak az alábbiak szerint:

a)    Mindkét konstrukció keretében lehetővé vált az ásványvíz gyártására irányuló tevékenységeta PET palackok vagy előformák gyártására irányuló tevékenységet, valamint olyan tevékenységeket is fejleszteni, amelynek eredményeképp létrejövő termék PET palackban kerül forgalomba hozatalra. 


b)    Mindkét felhívás keretében lehetővé vált az alábbi TEÁOR besorolás szerinti tevékenységek fejlesztése és az VTSZ számok alá tartozó eszközök beszerzés:

A TEÁOR’08 besorolás alapján:

 • 1811 Napilapnyomás
 • 1812 Nyomás (kivéve: napilap)
 • 1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
 • 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
 • 1820 Egyéb sokszorosítás
 • 1107 ásványvízgyártás


VTSZ kód szerint: 

 • 8440  Könyvkötő gép, beleértve a könyvfűző gépet is
 • 8443 Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és más, a 8442 vtsz. alá tartozó nyomóalkatrészek segítségével működik; más nyomtatók, másológépek és faxgépek, kombinálva is; ezek alkatrészei és tartozékai

A teljes pályázat leírása:

A GINOP-1.2.1-2015 és GINOP-1.2.2-2015 kódszámúpályázati kiírások  a Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci pozíciójának erősítését, új munkahelyek létrehozását tűzte célul. 

A támogatható tevékenységek köre mindkét pályázat esetében ugyanaz. A pályázattal önállóan termelőeszköz(ök), gépek, berendezések beszerzése támogatható és a termelőeszköz beszerzése mellett lehetőség van további beruházási célokra is támogatást igényelni.

 

GINOP-1.2.1-2015

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

GINOP-1.2.2-2015

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitás bővítő beruházásainak támogatása

A pályázat célja:

A kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Pályázók köre:

 • gazdasági társaságok,
 • szövetkezetek,
 • egyéni vállalkozók

Egyéb feltételek:

csak az „Ágazati fókusz” szerinti feldolgozóipari fejlesztés támogatható (csatolva)

Ld. csatolt részletes összefoglaló 

Nem csak termelő cégek részére!

Beadási határidő:

2015. július 09-től 2017. július 10-ig (illetve a keret erejéig)

Keretösszeg:

65 Mrd Ft

20 Mrd + 20 Mrd

Támogatás összege:

50-500 Mió  Ft

5-50 Mió  Ft

Támogatás mértéke:

35-50%

35-70 % között, a beruházás helyétől, céljától, projektmérettől és cégmérettől függően

Előleg:

az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 100 millió Ft.

a támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 25 millió Ft

Biztosítékok köre:

Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Támogatható tevékenységek köre:

 • termelő eszköz beszerzése (min.50%)

Önállóan nem támogatható:

 • anyagmozgatáshoz szükséges új eszköz beszerzése (max.25%)
 • infrastrukturális beruházás (max.25%, raktározás: max.10%,jogerős építési engedély!)
 • IT eszközök beszerzése
 • gyártási licenc, know-how
 • Online megjelenés: domain név regisztráció (max.30e Ft)  és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés (max. 200e Ft)

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor támogatható:

 • A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök beszerzése (1 Mió Ft/fő)
 • A létesítmények akadálymentesítése

Vállalások:

 • Létszámtartás: a projekt befejezését követő 2 évben nem csökkenhet a létszám a bázisérték alá

bázislétszám: az utolsó lezárt év átl.stat létszáma + a kölcsönzött munkaerő-létszám 12 havi átlaga

 • Személyi jellegű ráfordítás (ld. mellékelt összefoglaló)

Megvalósítási időszak:

A támogatási szerződés hatályba lépését követő max. 18 hónap

A támogatási szerződés hatályba lépését követő max.

12 hónap

Csak Budapesten és Pest megyén kívüli beruházások támogathatók!

Amennyiben további információra van szüksége a pályázatokkal kapcsolatosan, kérem keressen meg Minket az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: +36 1 92 00 110 

E-mail: lamitrade@lamitrade.hu